UniPers ALL THE WAY!
 
 
 
Âmâj:
  Farâham kardane dabireyi vâji, rowšan, sâde, va hamsâz bar pâyeye Lâtin, barâye zabâne Pârsi.
Xândano neveštane zabâne Pârsi râ dar dastrase bištare kârbarân, az har kešvar va bâ har pâyeye âmuzeši, begozârad....donbâle
Došvârihâ:
 

Barâye dastrasi be pâyeye ostâdi dar negâreše Pârsi-Arabi, niyâz be dânestane hameye âyinhâye bišomâr va picideye in dabire ast. Nazdik be hameye âyinhâye emlâyi dârâye yek yâ cand estesnâ hastand. Na tanhâ dâneše conin âyinhâye bišomâri emkânpazir nist, ejrâ kardane hamegiyašân niz nâmomken ast....donbâle

Câre:
  Ravande degarguniye alefbâ az Pârsi-Arabi be yek alefbâye vâji bar pâyeye Lâtin, mânande "Pârsiye Jahâni", bâyad xord xord va ravešmandâne anjâm šavad. Barâye conin degardisiyi niyâz be yek barnâmeriziye sanjide ast....donbâle
Âyande:
  Ostâdi dar xândano neveštan âsâno sarrâst xâhad šod.
Farhango zabâne Pârsi dar dastrase sarrâste hame xâhad bud...donbâle
View this site in English
View the Persian version

Pârsiye Jahâni : Dabireye sadeye 21om az barâye zabâne PârsiBe Englisi
Be Pârsi (P.J.)
Be Pârsi


Be Englisi
Be Pârsi (P.J.)
Be Pârsi


Be Englisi
Be Pârsi (P.J.)
be Pârsi


Be Englisi
Be Pârsi (P.J.)
Be Pârsi

Google
Internet UniPers.com
 
Dabireye Pârsiye Jahâni cist?
 
Bineš
 
Âmâjhâye Dabireye Now
 
Alefbâye Pârsiye Jahâni
 
Kiborde Pârsiye Jahâni
 
Kelkhâye Pârsiye Jahâni
  Zabânhâvo Dabiregâne Irâni
  Be jostâr bepeyvandid
  Peyqâme xod râ beferestid
Contact Us | ©2003-2005 UniPers.com. All rights Reserved